Apunasi apteekissa -Hyvän Mielen farmaseutti

Olen Heli Lammetvuori, lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, farmasian alan kandidaattitutkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Työni farmaseuttina Kauppakeskus Veturin apteekissa Kouvolassa on pääasiassa asiakaspalvelutyötä. Tehtäviin kuuluu neuvoa asiakkaita lääkkeiden käytössä ja opastaa heitä myös itsehoitovalmisteiden käytössä.

Asiantuntijana arvioin, että tuote on oikeassa suhteessa tarpeeseen ja huolehdin siitä, että asiakas saa riittävän ja ymmärrettävän opastuksen sen turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Meidän farmaseuttien tehtävänä on myös kertoa lääkkeiden vaikutuksista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen ja niissä opastaminen.

Asiantuntijuuden lisäksi yksi farmaseutin tärkeimmistä taidoista onkin kyky kuunnella asiakasta. Koska olen usein ensimmäinen henkilö, jonka puoleen asiakas kääntyy, minun on myös osattava päättää, milloin asiakas on syytä ohjata jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen luokse.

Parasta farmaseutin työssä on vaihtelevat päivät. Koskaan ei tiedä mitä kaikkea päivän aikana tulee vastaan. Myös työn monipuolisuus on motivoivaa. Jo mainittujen työtehtävien lisäksi hoidan myös reseptipuolen varastohallintaa, teen tilauksia ja hoidan kotisairaanhoidon annosjakelua.

Tervetuloa Hyvän Mielen apteekkiin -Olet meille sydämen asia