Koneellinen annosjakelu tukee lääkehoitoa

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa jakeluun soveltuvat, säännöllisesti käyttämänsä tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Palveluun siirryttäessä uudelle asiakkaalle tehdään kokonaislääkityksen tarkistus, jossa kartoitetaan käytössä olevien lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset ja varmistetaan, voidaanko lääkkeet ottaa samanaikaisesti. Samalla karsitaan mahdolliset päällekkäisyydet.

Tarkistuksessa esille tulevista asioista neuvotellaan lääkärin kanssa, jolloin lääkäri päättää mahdollisista muutoksista. Asiakas saa pussien mukana ajan tasalla olevan lääkityskortin.

Annospussissa olevan päivämäärän ja kellonajan avulla on helppo seurata, onko lääkkeet muistettu ottaa ajallaan. Lääkityksen muuttuessa kotiin ei kerry tarpeettomia lääkepakkauksia, joten lääkitysvirheiden riski ja hävikki pienenevät.

Säästöjä lääkekustannuksiin

Koneellisessa annosjakelussa asiakas säästää, sillä hän maksaa kokonaisten pakkauksien sijaan vain jaelluista lääkkeistä. Muutoksia pusseihin voidaan tehdä kahden viikon välein. Jakelu voidaan myös tauottaa tarvittaessa.

Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia edullisia valmisteita ja edullisimpia pakkauskokoja. Kela korvaa jakelussa olevat lääkkeet normaalisti. Annosjakelupalkkiosta saa Kela-korvausta, jos asiakas on vähintään 75-vuotias ja käytössä on vähintään kuusi Kela-korvauksen piirissä olevaa, annosjakeluun soveltuvaa lääkettä.

Annospussit ovat rullassa, ja pussit on helppo avata. Jokaisessa pussissa on nimi, syntymäaika sekä päivä ja kellonaika, jolloin lääkkeet on tarkoitus ottaa. Pussissa kerrotaan myös lääkkeiden nimet, vahvuudet ja kappalemäärät.

Apteekki huolehtii reseptien uusimisesta

Apteekki huolehtii annosjakelureseptien uusimisesta. Lääkkeitä on kätevä ottaa pusseissa tarvittava määrä mukaan esim. matkalle tai viikonloppuvierailulle. Poikkeustilanteissa, kuten pidemmälle matkalle lähdettäessä, voidaan tilata jopa 4 viikon pussit.

Koneellinen annosjakelu sopii kaikille, mutta erityisesti henkilöille, joilla on paljon lääkkeitä säännöllisessä käytössä, lääkkeitä otetaan useita kertoja päivässä tai jos lääkkeiden annostelussa on ongelmia.

Annostelu dosettiin vaatii tarkkuutta ja vie aikaa. Hoitokodit ja kotihoitopalvelut ovatkin laajalti hyödyntäneet annosjakelua, jolloin hoitajien aikaa vapautuu muuhun tarpeelliseen työhön. Palvelun tärkeä etu on myös lääketurvallisuus, koska inhimilliset virheet jäävät pois. Yksin asuva vanhus voi koneellisen annosjakelun avulla pärjätä kotona pitempään omatoimisesti.

Lahdessa pitkä kokemus

Hyvän Mielen Apteekki Lahdessa eli Lahden Keskusapteekissa on lähes 20 vuoden kokemus koneellisesta annosjakelusta. Pussit tilataan Espoonlahden apteekin annosjakeluyksiköstä erillistä tilausjärjestelmää käyttäen.

Apteekilla on useita satoja annosjakeluasiakkaita. Asiakkaina on palvelutaloja, kotihoidon yksiköitä ja yksityisasiakkaita. Kun jaettavat pussit saapuvat apteekkiin, niiden sisällön tarkistetaan olevan ajan tasalla. Työ vaatii tarkkuutta ja keskittymistä sekä työskentelytilaa. Lahden Keskusapteekissa onkin hyvät olosuhteet toiminnan pyörittämiseen. Työ tapahtuu apteekin takatiloissa, asiakkaiden silmien ulottumattomissa.

Näin aloitetaan

Jos olet kiinnostunut siirtymään koneellisen annosjakeluun, tuo apteekkiin ajan tasalla oleva lääkelistasi, jossa on kerrottu kaikki käyttämäsi lääkkeet (myös vitamiinit ja hivenainevalmisteet). Apteekki tekee lääkityksestäsi ennakkoarvion ja käy yksityiskohdat läpi hoitavan lääkärin kanssa.

Apteekin kanssa tehdään annosjakelusopimus, ja apteekki perii palvelusta palkkion sopimuksen mukaisesti. Samalla voidaan tehdä myös tiliasiakassopimus, jolloin apteekki laskuttaa lääkkeistä ja annosjakelupalkkiosta sekä mahdollisesta kotiinkuljetusmaksusta kuukausittain.

ASIANTUNTIJA
Proviisori Lea Korpi
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Kuva: Pasi Lepola