Mietityttääkö lääkkeiden yhteensopivuus? Apu löytyy apteekista

Lääkkeiden vaikutuksista ja yhteensopivuuksista keskustellaan apteekissa erilaisissa asiakastilanteissa päivittäin. Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miten lääkkeet vaikuttavat toisiinsa, ja voiko kaikkia määrättyjä lääkkeitä käyttää turvallisesti.

On tavallinen tilanne, että asiakas ei lääkärissä esimerkiksi muistanut kysyä jotakin asiaa, ja kysymys tulee mieleen apteekissa lääkkeitä noudettaessa.

Suomalaiset käyttävät paljon erilaisia kipulääkkeitä, joten yksi yleisimmistä keskustelunaiheista on kipulääkkeiden turvallinen käyttö. Kipulääkkeistä keskustellaan myös jonkin verran mediassa. Viime keväänä uutisoitiin mm. tulehduskipulääkkeiden sopimattomuudesta koronapotilaiden hoitoon, kun taas parasetamoli näyttäytyi turvallisena vaihtoehtona.

Myös tulehduskipulääkkeiden vatsahaitoista ja vaikutuksista muiden lääkkeiden, kuten verenpaine­lääkkeiden, tehoon on keskusteltu mediassa paljon.

Raflaavat tai pelottavat uutisotsikot jäävät helposti mieleen. Ovatko harvemmassa ne henkilöt, jotka lukevat uutisen otsikon takana, vai ne, jotka lukevat uutisesta vain otsikon? Voin ainakin omasta kokemuksesta todeta, että aina ei ehdi tai jaksa perehtyä kaikkeen kiinnostavaankaan. Toisinaan lukeminen jää otsikoiden selailuun.

(Haitta)vaikutukset ovat monen tekijän summa

Lääkkeiden haitallisten vaikutusten, yhteisvaikutusten ja yhteensopimattomuuksien syntyyn vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Lääkeaineiden ominaisuuksien lisäksi haittojen ilmaantuvuuteen vaikuttaa myös oleellisesti lääkettä käyttävän henkilön fyysiset omaisuudet, kuten ikä, perimä, mahdolliset muut sairaudet ja muut käytössä olevat lääkkeet tai luontaistuotteet, ravintolisät, ravinto itsessään sekä nautintoaineet.

Haittavaikutusten ja yhteensopimattomuuksien ilmaantuvuus vaihtelee siis voimakkaasti yksilöiden välillä.

Jotkut lääkkeiden yhteisvaikutukset voidaan välttää ajoittamalla niiden ottoajankohdat oikein suhteessa muihin lääkkeisiin. Klassinen esimerkki on mm. kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa käytettävän tyroksiinin ja joidenkin muiden lääkeaineiden imeytymisvaiheen yhteisvaikutus.

Esimerkiksi antasidit (mm. Rennie), kalsiumkarbonaattivalmisteet (mm. Calci-chew ja Kalcipos), rautavalmisteet, magnesium sekä muutamat muut lääkeaineet heikentävät tyroksiinin imeytymistä. Mainitut aineet estävät tyroksiinin imeytymistä ohutsuolesta, mikäli ne otetaan samanaikaisesti.

Yhteisvaikutuksen välttämiseksi tulee valmisteiden ottoajankohtien välillä olla jopa neljän tunnin väli. Myös samanaikaisesti nautittu ruoka vähentää tyroksiinin imeytymistä, joten lääke on parasta ottaa tyhjään vatsaan, vähintään puoli tuntia ennen aamupalaa.

Suurin osa yhteisvaikutuksista syntyy kuitenkin vasta lääkeaineiden päästyä elimistöön. Tällöin yhteisvaikutusta ei voida välttää eriaikaisella annostelulla.

Maksalla on monipuolinen rooli

Maksan tehtävänä on poistaa elimistöstä ylimääräisiä aineita – myös lääkeaineita. Monet lääkkeet vaikuttavat varsinaisten vaikutusten lisäksi myös maksan toimintaan. Lääkkeet voivat hidastaa tai nopeuttaa toisten lääkeaineiden poistumista elimistöstä. Kun poistuminen on ennakoitua nopeampaa, jää teho vajaaksi. Ja jos poistuminen onkin ennakoitua hitaampaa, voi lääkettä kertyä elimistöön tavallisesta annostelusta huolimatta suuria määriä, jolloin lääke voi aiheuttaa odottamattomia haittoja.

Palaan vielä alun uutisointiin lääkkeistä. Ibuprofeenin käyttö koronapotilaan hoidossa ei ole toimiva ratkaisu, mutta se sopii muutoin parhaiten perusterveiden aikuisten kuumeen ja kivun hoitoon. Ongelmia voi tulla, jos sairastaa pitkäaikaissairauksia, kuten keuhkosairauksia tai munuaisten vajaatoimintaa. Tällöin on hyvä välttää tulehdussärkylääkkeitä ja suosia parasetamolia.

Parasetamoli on käypähoitosuosituksen mukaisesti kuumeen ja kivun ensisijainen lääkehoito. Suurina annoksina tai pitkään käytettynä myös parasetamoli on haitallinen. Ei kuitenkaan vatsalle tai keuhkoille, vaan maksalle.

Lääkkeiden vaikutuksia tutkitaan jatkuvasti lääkkeiden ollessa markkinoilla, myös myyntiluvan saamisen jälkeen. Dokumentoitu ja validi tieto vaikutuksista ja haittavaikutuksista lisääntyykin jatkuvasti.

Olen ylpeä, että saamme apteekissa auttaa tekemään terveyden kannalta hyviä arjen valintoja.

ASIANTUNTIJA
Apteekkari Lotta Lehtinen
Hyvän Mielen Apteekki Lahti
Kuva: Shuo / stock.adobe.com