Mitä lääke maksaa ja miksi?

Apteekissa keskustelemme asiakkaiden kanssa usein lääkkeiden hinnoista ja lääkekorvauksista. Tässä tekstissä avataan sitä, mitä tarkoittavat esimerkiksi alkuomavastuu ja lääkekatto.

Lääkkeitä käytetään sairauksien oireiden lievitykseen, parantamiseen tai ennaltaehkäisyyn, tukihoitona tai helpottamaan arjessa selviytymistä. Oikein käytettynä lääkkeet pelastavat ihmishenkiä. Lisäksi lääkkeillä säästetään yhteiskunnan varoja, kun oikealla ja hyvin ajoitetulla lääkityksellä vähennetään sairaalapäiviä, toimenpiteiden tarvetta tai poissaoloja töistä. Puhumattakaan siitä, että hyvä hoitotasapaino helpottaa yksilön elämää mm. poistamalla kipua tai palauttamalla toimintakykyä.

Lääketiede kehittyy vauhdilla. Uusia hoitomuotoja saadaan käyttöön, ja yhä haastavampia tilanteita osataan hoitaa tehokkaammin. Kaikki tämä vaatii paljon tutkimusta ja kehitystyötä, jotta uudet menetelmät tai lääkkeet voidaan ottaa turvallisesti käyttöön. Uuden lääkkeen kehittäminen ideasta valmiiksi tuotteeksi voi kestää 15 vuotta ja maksaa 700 miljoonaa euroa. Lääkkeen teho ja turvallisuus varmistetaan useiden tutkimusten avulla ennen kuin se tuodaan kuluttajien käyttöön. Tämä selittää uusien lääkkeiden kallista hintaa.

Samat hinnat joka apteekissa

Suomessa lääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa apteekeissa ja verkkoapteekeissa, joten hintavertailua ei tarvitse tehdä. Valtion lääketaksan avulla saadaan lääkkeelle hinta, joka perustuu lääkkeen tukkuhintaan. Lääketehtaan ja tukkukaupan osuus lääkkeen kokonaishinnasta, eli tukkuhinta, on keskimäärin 64 %. Apteekin osuus on keskimäärin 20 % ja valtion osuus veroina 16 %. Lääkkeiden arvonlisäveron (10 %) lisäksi apteekit maksavat apteekkiveroa myymistään lääkkeistä.

Lääkekorvaukset ovat Suomessa osa lakisääteistä sairausvakuutusta, jonka avulla varmistetaan potilaalle oikeus korvaukseen tarpeellisista sairauden hoidon aiheuttamista kustannuksista. Kela vastaa lääkekorvausten maksamisesta. Korvaukseen oikeutettu asiakas saa lääkekorvaukset suoraan apteekista lääkeostonsa yhteydessä.

Lääkeyritykset voivat vapaasti päättää lääkkeidensä tukkuhinnan. Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) taas vahvistaa lääkkeiden korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Lääke ei pääse korvattavuuden piiriin, mikäli lääkeyritys hinnoittelee sen kohtuullista tukkuhintaa korkeammaksi. Tämän vuoksi kaikista lääkkeistä ei saa lääkekorvausta.

Lääkekorvauksia maksetaan asiakkaalle kolmessa eri korvausluokassa, kun vuosittainen 50 euron alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu ei siis ole lääkkeestä perittävä ylimääräinen maksu, vaan on säädetty, että lääkkeen tai lääkkeiden hinta on 50 euroon saakka alkuomavastuuta, josta ei makseta korvausta. Alkuomavastuu ei koske 18-vuotiaita tai sitä nuorempia.

Lääkkeen peruskorvaus on 40 % ja alempi erityiskorvaus on 65 % korvauksen perusteena olevasta lääkekustannuksesta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkekohtaisen 4,50 euron omavastuun ylittävältä osalta. Erityiskorvausjärjestelmän tarkoituksena on kohdentaa korvauksia pitkäaikaisten ja vaikeiden sairauksien välttämättömään lääkehoitoon.

Vuosiomavastuu eli lääkekatto on korvattavien lääkkeiden omavastuuosuuksien vuosittainen yläraja. Vuonna 2021 lääkekatto on 579,78 euroa, jonka jälkeen lääkekohtainen omavastuu on 2,50 euroa ostokertaa kohden.

Lääkkeitä kerralla enintään 90 päiväksi

Lääkkeitä voi ostaa apteekista korvattuna enintään kolmen kuukauden tarpeeseen eli 90 hoitopäiväksi. Lääkemäärä lasketaan reseptin annosohjeesta. Kerralla toimitettava lääkemäärä voi olla pienempi tai hieman suurempi riippuen siitä, millaisia pakkauskokoja on käytettävissä. Uuden lääke-erän voi ostaa, kun edellinen on käytetty lähes loppuun. Kolmen kuukauden lääke-erän saa ostaa uudelleen, kun jäljellä on korkeintaan kolmen viikon lääkkeet.

Vastaavalla tavalla joustot ovat kahden kuukauden lääkemäärälle kaksi viikkoa ja yhden kuukauden lääkkeille yksi viikko.

Lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet puhuttavat apteekin asiakkaita vuodesta toiseen.  Omaan terveyteen tai sairauden hoitamiseen liittyvät kustannukset herättävät tunteita, ja joskus asiasta käydään kiihkeitäkin keskusteluita apteekin asiakaspalvelussa. Apteekissa neuvotaan ja autetaan asiakasta mielellään myös lääkekorvauksiin liittyvissä asioissa.

ASIANTUNTIJA
Apteekkari Anu Ikonen
Hyvän Mielen Apteekki Valtari
Kuva: New Africa / stock.adobe.com