Nivelrikko vaivaa miljoonaa

Nivelrikko eli artroosi on maailman yleisin nivelsairaus, jota sairastaa noin miljoona suomalaista. Sairautta ei pystytä parantamaan, mutta oireisiin on saatavissa apuja.

Nivelrikon syytä ei täysin tunneta, mutta altistavia tekijöitä ovat usein ikä, lihavuus, perinnöllinen taipumus, nivelvamma sekä usein toistuva raskas fyysinen rasitus.

Nivelrikon muutokset nivelrustossa, luustossa ja lihaksessa kehittyvät yleensä hitaasti vuosien aikana. Vaurioitunut nivelrustokudos ei uusiudu, joten nivelrikkoa ei pystytä parantamaan.

Nivelrikossa nivelten pintaa peittävä sileä rusto vaurioituu ja ohenee tai häviää jopa kokonaan. Elimistö reagoi kasvattamalla lisää luuta ruston viereen ja alle. Nämä kyhmyt ovat nähtävissä esimerkiksi sormien nivelissä. Nivelrikossa nivelen sisäpinnan nivelkalvo tulehtuu helposti ja niveleen kehittyy nestettä, mikä aiheuttaa kipua ja voi näkyä nivelalueen punoituksena.

Nivelalueen tulehdus puolestaan nopeuttaa nivelrikon etenemistä.

Oireet vaihtelevat

Oireisiin vaikuttaa se, missä nivelessä nivelrikko on. Tyypillisiä oireita ovat nivelten kipu ja jäykkyys, jotka lisääntyvät liikkuessa ja helpottuvat levossa. Nivelrikon edetessä särkyä voi esiintyä myös levossa yöaikaan. Kipu voi rajoittaa liikkumista ja heikentää elämänlaatua.

Tyypillistä on myös nivelten aamujäykkyys, mikä vaikeuttaa liikkeellelähtöä. Polven nivelrikossa kipu tuntuu pääasiassa polven alueella mutta voi säteillä myös säären yläosaan. Lonkkanivelrikossa on tyypillistä nivusalueen ja reiden etuyläpinnan kipu, joka voi säteillä myös muualle reiden ja pakaran alueelle.

Kädessä sormien pienten nivelten nivelrikko heikentää lihasten puristusvoimaa sekä arjen askareissa tarvittavaa sorminäppäryyttä. Selkärangan nivelrikossa hermokanavien aukot ahtautuvat, jolloin kipu säteilee jalkoihin.

Vaikka sairautta ei voida parantaa, oireita voidaan onneksi hoitaa eri tavoin. Nivelrikkopotilaan toimintakykyä pyritään ylläpitämään liikunnalla, riittävällä levolla sekä fysioterapialla. Leikkaukseen turvaudutaan, kun muusta hoidosta ei ole apua.

Kivunlievityksessä ensisijaisena lääkkeenä käytetään parasetamolia ja tarvittaessa lyhyinä kuureina tulehduskipulääkkeitä. Nivelalueille voi myös kokeilla paikallisesti käytettäviä kipugeelejä, joilla on vähemmän haittavaikutuksia.

Osa saattaa saada apua kylmä-lämpögeeleistä. Nieltävinä tabletteina saatavia glukosamiinia ja kondroitiinia voi myös kokeilla, mutta niiden teho ilmenee vasta viikkojen kuluessa, joten akuuttiin kivunlievitykseen ne eivät sovellu. Niitä saa reseptillä sekä ilman, ja pienille nivelille on saatavana myös paikallisesti käytettäviä voiteita.

Hoidon perusta on liikunta

Hankalassa polven nivelrikossa voidaan käyttää lääkärin tekemiä pistoshoitoja (kortisonivalmisteet ja hyaluronaatti eli kukonhelttauute). Vaikeissa tapauksissa lonkkaan ja niveleen on mahdollista tehdä tekonivelleikkaus.

Liikunta on nivelrikon hoidon perusta, sillä se vähentää kipua sekä parantaa nivelen toimintakykyä.  Ylipaino rasittaa niveliä, joten liikunta auttaa myös painonhallinnassa. On tärkeää pitää niveliä tukevat lihakset vahvoina, mutta toisaalta sairaan nivelen liiallista rasitusta tulee välttää.

Sopivia liikuntalajeja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily ja uinti. Lajeja, joissa niveliin kohdistuu voimakas isku, kannattaa välttää. Lihasvenytys ja -voimaharjoituksia sekä nivelten liikkuvuustreeniä tulee tehdä säännöllisesti. Sopiviin harjoituksiin saa ohjeet fysioterapeutilta.

Apteekissa on myynnissä apuvälineitä, jotka helpottavat arjen askareita. Saatavana on polvitukia, erilaisia tarttumapihtejä sekä esimerkiksi kävelykeppejä.

Nivelrikkoon sairastuminen muuttaa elämää monin tavoin, joten oman lähialueen vertaisryhmistä kannattaa rohkeasti hakea apua. Lisää tietoa löytyy esim. Suomen Nivelyhdistyksen sivuilta.

ASIANTUNTIJAT
Farmaseutti Johanna Peura
Hyvän Mielen Apteekki Lahti

Kuva: gritsalak / stock.adobe.com