Alkoholi ja lääkkeet voivat olla arvaamaton yhdistelmä

Ikäihmisille ja heidän omaisilleen laadittiin päivitetty opas – onnittelumaljakin voi olla riski.

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry on päivittänyt Apteekkariliiton kanssa tietopakettinsa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Oppaassa on keskitytty erityisesti ikäihmisten huomioimiseen.

Selkeä lääkelistaus kertoo, miten lääkkeiden vaikutus muuttuu alkoholin käytön yhteydessä. Esimerkiksi suurin osa diabeteslääkkeistä ”ei sovi yhteen alkoholin kanssa”, mutta yhden diabeteslääkkeen kanssa riittää, että käyttäjä välttää ”erityisen runsasta alkoholinkäyttöä”. Tietyissä verenpainelääkkeissä taas ”suositellaan varovaisuutta alkoholin kanssa”, tietyissä taas ”erityistä varovaisuutta”. Lähiomaisten onkin hyvä olla tietoisia ikäihmisten käyttämistä lääkkeistä ja tarvittaessa käydä lista yhdessä läpi.

– Jos iäkkäällä läheisellä on käytössään paljon lääkkeitä, ajattelematon ehdotus alkoholinkäyttöön ei ole koskaan hyvä asia. Voi olla vaikea kieltäytyä esimerkiksi onnittelumaljasta, vaikka sekin yksinään saattaa tehdä huonoa. Lääkkeiden keskushermostovaikutukset voivat voimistua ja se voi aiheuttaa esimerkiksi kaatumisen ja tätä kautta toimintakykyä suuresti heikentäviä vaikutuksia, huomauttaa Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen.

EHYT ry:n mukaan etenkin 65–74-vuotiaiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt verrattuna edellisen sukupolven saman ikäisten juomatottumuksiin. Järjestö muistuttaakin, että koska ikääntyessä lihasmassa ja siten veden osuus kehossa pienenevät, kehon suodattimet heikkenevät. Nämä ja muut ikääntymisen aiheuttamat ominaisuudet merkitsevät sitä, että alkoholi vaikuttaa ikääntyessä totuttua voimakkaammin.

Alkoholivaroitusten lisäksi oppaan lääkeluetteloon on merkitty erikseen punaisella lääkeaineet ja tuotenimet, joita yli 75-vuotiaiden tulisi joka tapauksessa välttää ainakin säännöllisen käytön osalta. Näiden lääkkeiden haittavaikutusten riski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Tällaisia ovat esimerkiksi tutut yskänlääkkeet Resilar ja Rometor.

Tiesitkö tämän lääkkeistäsi ja alkoholista? Opas ikäihmisille on ladattavissa osoitteesta ehyt.fi.

Teksti: Pekka Mäntylä
Kuva: Photographee.eu / stock.adobe.com