ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Kipu on yllättävän yleinen oire. Suomalaisen Väestötutkimuksen mukaan 35 % aikuisista oli kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua, päivittäisen kroonisen kivun esiintyvyys oli 14 %.*

TYYPILLISIMMÄT KIVUT

Vastaanotolle hakeudutaan eniten selkä-, niska- ja olkapääkipujen takia. Suurin osa potilaiden kivuista selittyy tuki- ja liikuntaelinten vaivoilla. Kivulle voi kuitenkin olla lukuisia eri syitä.

Onneksi suurin osa kivuista on hyvänlaatuisia; tuttuja kipuja ovat esimerkiksi infektioihin liittyvät

kivut, päänsärky, närästys, hammassäryt ja naisilla kuukautiskivut. Myös migreeni on yleinen sairaus.

Joskus kipu kuitenkin saattaa olla vakavan sairauden merkki. Esimerkkinä voidaan mainita puris-

tava rintalastan alainen kipu, joka saattaa olla merkki jopa sydäninfarktista.

KIVUN MEKANISMIT

Kipu voidaan jakaa syntymekanismiltaan nosiseptiiviseksi, neuropaattiseksi tai idiopaatikseksi.

Nosiseptiivinen kipu on kudosvauriokipua, neuropaattinen kipu on hermovaurioista johtuvaa kipua, idiopaattisen kivun syntymekanisti jää epäselväksi. Suurin osa kivuista on nosiseptiivista.

MITÄ TARVITAAN HYVÄÄN KIVUNHOITOON?

Kivunhoidon lähtökohtana on syyn tunnistaminen. Nyrkkisääntönä on, että jos kipu on lievää, tuttua ja sille on helposti tunnistettava syy, esimerkiksi kurkkukipu ylähengitystieinfektion aikana tai jomotus pienen urheiluvamman yhteydessä, voi kipua jäädä seuraamaan ja hoitaa kotikonstein.

Mikäli kipu on uutta ja outoa ja syy on epäselvä, tulisi hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen

arvioon. Näin myös jos kipu on voimakasta tai pitkittyy. Kivunhoidon mahdollisuudet

ovat laajat. Syyn mukaisesti kipua voidaan terveydenhuollossa hoitaa esimerkiksi lääkkeillä, kun-

toutuksella, fysikaalisilla hoidoilla, lääkeinjektioilla tai jopa kirurgisin menetelmin.

KIVUN KOTIHOITO

Yksinkertaisimmillaan kipua voi hoitaa kotikonstein esimerkiksi paikallisesti kylmällä varoen kuitenkin vaurioittamasta ihoa. Ilman reseptiä apteekeista saa tarvittaessa kipulääkkeitä.  

Mikäli sinulla on todettuja sairauksia ja käytät niihin lääkitystä, on sinun hyvä varmistaa apteekin

henkilökunnalta kipulääkkeiden sopivuus ja mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa. Kipulääkkeitä on saatavissa myös paikallisvalmisteina iholle siveltäväksi.

Kivun kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin pähkäilemään vaan kysyä herkästi neuvoja ter-

veydenhuollon ammattilaiselta. He neuvovat myös kivun syyn mukaisesti kotihoitokonsteja.

Internetissä on myös runsaasti tietoa, mutta tällöin tulee varmistua tiedon luotettavuudesta. Luotettavina tietolähteinä mainittakoon terveyskirjasto.fi ja terveyskyla.fi

* Terveys 2011 -kyselyn perusteella viimeisen kuukauden aikana selkäkivuista oli kärsinyt 41 % naisista ja 35 % miehistä. Myös lapsilla ja nuorilla esiintyy paljon erilaisia kiputiloja. Kolmas- ja viidesluokkalaisille tehdyssä kyselytutkimuksessa 64 % ilmoitti kokeneensa edellisten 3 kuukauden aikana tuki- ja liikuntaelimistön kipua.

Asiantuntijana Fysiatrian erikoislääkäri Tuomas Varjonen, Orton Oy:stä.